کارآموزی

اگر شما آموزش ­های اولیه در خصوص موضوعات مالی، حسابداری، سرمایه گذاری، اداری، منابع انسانی و پرسنلی، مالیات، حسابرسی و سایر موضوعات مرتبط را چه در دانشگاه و چه در سایر مراکز آموزشی گذرانده اید و نیاز به کارآموزی دارید، من همراهی­تان خواهم کرد تا تجربه کار عملی را نیز به دست آورید. کارآموزان نیز در صورت تمایل می­توانند که این مسیر را با قدرت و جدیت ادامه دهند و یکی از همیاران باشند تا این انرژی، به صورت تصاعدی افزایش یابد. شما در هر موضوعی که نیاز به کارآموزی دارید، می­توانید با ما همراه باشید. فقط کافیست فرم را تکمیل فرمایید.

فرم کارآموزی

نام و نام خانوادگی