مدیریت گروه بزرگ کلان

تاسیس گروه بزرگی با نام تجاری “کلان”که فعالیت اصلی آن، امور مالی بوده و متشکل از چند شرکت می باشد که به صورت پیوسته و با برنامه ریزی های بلندمدت و به هم پیوسته، در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در حال حاضر هولدینگ کلان با پیشرفتی چشمگیر در کوتاهترین زمان در حال گسترش میباشد.
لینک ورود به سایت هولدینگ