فعالیت ها

مدیریت گروه بزرگ کلان

تاسیس گروه بزرگی با نام تجاری "کلان"که فعالیت اصلی آن، امور مالی بوده و متشکل از چند شرکت می باشد که به صورت پیوسته و با برنامه ریزی های بلندمدت و به هم پیوسته، در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در حال حاضر هولدینگ کلان با پیشرفتی چشمگیر در کوتاهترین زمان در حال گسترش میباشد. لینک ورود به سایت هولدینگ

مدیریت مالی

مدیریت و رهبری مالی و اداری سازمان ها و تیم های مالی و مدیریتی از عالیق و تخصص های اصلی من است و فعالیت موثری در این زمینه دارم.

حسابرسی و بازرسی

ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی در سطوح مختلف و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جزء فعالیت های مورد عالقه من است که در حال انجام آن هستم.

آموزش

برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی بخشی از فعالیت های من است. فرم درخواست آموزش

مشاوره

مشاوره های مالی، مالیاتی، مدیریتی و کسب و کار از جمله خدماتی است که جزء عالیق بنده نیز می باشد. فرم درخواست مشاوره

هنری

فعالیت های هنری باعث آرامش خاطر و تقویت روحیه برای من بوده، هست و خواهد بود. موسیقی و نوازندگی، ساخت انیمیشن، گویندگی و خوانندگی البته نه به صورت حرفه ای از جمله فعالیت های هنری من است.